Sverigeaktivist

.

Det händer mycket var dag i det avlånga landet Sverige.

Man kan kanske inte alltid se det på nyhetsrapporteringen.

Traditionella nyheter är ofta mest politiskt korrekt propaganda.

Det har länge sagts att negativ sanning om invandring är rasism.

Varför berätta om gruppvåldtäkter och att förorten brinner var kväll...

Alternativmedia är ofta de enda som vågar berätta vad som händer.

Ofta stämplas sanningen som hat för att inte störa dagens politiker.

Det behövs inte mycket till geni för att förstå att det pågår ett krig.

För dagligen arbetar landets politiker för att byta ut det svenska folket.

Nyheter och media styrs som så mycket annat av utländska intressen.

Men har det inte någon gång sagts att sanningen ska göra er fria ...

Det här initiativet handlar om att det är dags att börja tänka själv.

.

Allt fler inser att landet Sverige styrs av utländska intressen.

Det började enligt många redan 1975 med den tidens politiker.

Styrande politiker bestämde att landet skulle bli mångkulturellt.

Inför EU-inträdet lät politikerna skriva bort landets självständighet.

Vilket stred och strider mot Sveriges grundlag om man läser den.

Det hela skedde odemokratiskt utan folkets uttryckliga medgivande.

Ingen beslutande folkomröstning har någonsin skett i denna fråga.

Dessutom var EU-omröstningen inte ett klart beslutande - Ja eller Nej.

Står du bakom åsikten att Sverige ska upphöra att existera som nation...


När befolkningen går till rikdagsval handlar det kanske mest om tradition.

För i ett land där majoriteten av politikerna tycker helt lika händer inget nytt.

Alltfler har numera insett är att många som styr landet inte ens är födda i Sverige. 

Det är känt att flera av de sittande politikerna har dubbelt medborgarskap.

Var finns då lojaliteten är en fråga många allt oftare ställer sig på grund av detta.

Många talar idag om korruptionen, väljarens dumhet och förvånande okunnighet.

För vill verkligen det etniska svenska folket bli en liten minoritet i sitt eget land...

.

På stadens gator och torg är det nordiska folket snart bara en blek minoritet

Snart är Sveriges särart ett minne i efterdyningarna av dagens stora invandring.

Demokrati har numera blivit ett slags universalverktyg i händerna på giriga kapitalister. 

Påhittade värdegrunder blandas medvetet ihop med demokrati för att förvilla folket.  

Det talas om flyktingkris, men tror någon att de mest behövande lyckas ta sig ända hit ...

Om man vill tro på sagor, kan man så klart stödja politikerna som fått styra i årtionden.

Kanske tycker man det är rätt att nyanlända ska gå före i bostadskön, tandvården etc.

Många som röstar vill kanske betala dagens höga skatt för att försörja främlingar. 

Det här att brottsligheten i samhället stadigt ökar, kanske bara är berikande. 

.

För den som tänker själv finns alternativet att satsa på något helt nytt.

Många insåg vid förra valvakan var SD:s ledning har sin sanna lojalitet.   

Ett parti som viftar med ett annat lands flagga är nog inte rätt för Sverige...

Det svenska folket har blivit betrampat förr, även då av utländska makter.

En gång långt bort i tiden handlade det om en utländsk kyrklig överhöghet.

Nu är det i stort EU och tillsynes handplockade anti-nationella politiker som styr.

Historien upprepar sig alltid om man blundar lite och låter det göras sägs det.

Demokrati är folkstyre och väljaren kan rösta bort de som förstör nationen. 

För ingen riktig svensk vill väl arbeta som slav för andra folks bästa ...

.

Alla vet i grunden att man är sig själv närmast och att ens familj kommer först.

Ingen normalt funtad person anser att en främling kan ersätta en släkting. 

Filosofin om allas lika värde faller platt när man tänker i familjetermer.

Ingen politiker vill nog byta bort ens ett av sina barn mot en nyanländ.

Det talas om finansmän som tycks ha fria händer att göra som de vill.

Men om man är tyst och samtycker är man kanske värd allt förrakt.  

Ska Sverige behöva bli som en mindre stat i kanske Afrika eller Mellanöstern...

Inget ont om människor från andra kontinenter, det är viktigt att poängtera. 

Dagens politiker har öppnat dörren och borde så klart vara ansvariga för allt. 

Men politiker har sedan rätt länge friskrivit sig från allt tjänstemannaansvar. 

Det är väl ett tecken så gott som något att de vet att det de sysslar med är fel.


Mångkulturen som politikerna arbetat så länge för börjar nu visa resultat.

Grupp ställs mot grupp och många lider av politikernas otroliga självgodhet.

Det svenska etniska folket känner sig alltmer som gäster i sitt eget hemland.

Man skulle även kunna säga att flera länder inom EU nog delar denna känsla.

Globalism är ett ord som ofta förekommer när ett land utsätts för massinvandring.  

Om man tänker efter, ska vårt folk bytas ut mot främlingar från andra världsdelar.

Många säger sig idag uppleva att de är ockuperade av hånfulla och överlägsna ledare.

Allt fler har idag förstått att det är en liten grupp finansmän som egentligen styr landet. 

Då nya "svenskar" begår grova brott, som terrorism beror det indirekt på sittande politiker. 

För ingen människa passerar någonsin landets gränser om inte de styrande tillåter det. 

Regeringen skulle lätt kunna placera ut militär och gränsvakter om viljan bara fanns.

Nu är det nästan det motsatta, då flera partier i princip önskar helt fria gränser.

.

Har du drabbats av mångkulturen, varför inte kontakta lokala politiker och tala ut.

Det finns inget som slår det personliga mötet när det gäller att  förmedla information.

Ta med släkt och vänner och besök politikers tillhåll i enlighet med gällande lagar.

Ett större antal tysta missnöjda väljare utanför en bostad sänder alltid en signal ...

De maktfullkomliga har länge styrt en befolkning utan att lyssna på folkviljan.

Men historien har visat att brott mot mänskligheten ofta har ett rätt högt pris. 

På nätet kan man läsa hur etniska svenskar dagligen utsätts för ett mjukt folkmord.

Kan man kalla systematisk diskriminering mot landets ursprungsbefolkning för annat.

Invandrare från fjärran länder prioriteras före landets äldre svenskar som ofta förbises.

Vidrigt och skamligt är ord man hör från befolkningen om politikernas beteende.

.

De flesta i dag vet mycket om sin samtid och förstår rätt ofta kanske mer än ledarna tror.

En stor del av befolkningen har insett att man inte är rasist för att man håller på sitt land. 

Många styrande politiker förstår nog inte att de numera ofta är ute på en rätt osäker mark.

För det går inte att lura i folk vad som helst längre. Internet är inte som en liten lokaltidning.

Det här att ett parti som SD är på väg att bli ett av de största partierna säger väl kanske en del. 

Snart har hela svenska folket vaknat och reser sig upp i demokratisk anda till skydd för nationen. 

För det finns alltid gränser vad ett folk tål, det visar historien och en dag råder helt nya tider.

Det handlar snart inte om några folkliga små motsättningar utan om något mycket större.

Folkgemenskap ses idag av allt fler svenskar som den enda sanna vägen framåt. 

Det är riksdagsval redan den 9 september 2018 - Din röst kan göra skillnad!

.

Sverigeaktivist.se 


Diverse länkar:     Demokratifakta.se    Sverigespolitik.se   Folktanke.se

Politiska partier:  Alternativ för Sverige   Nordiska motståndsrörelsen

Alternativ media:  Altinfo.se  bubb.la  Nordfront.se  Svegot.se

Svenska föreningar:  Det fria sverige 

.

Sverigeaktivist.se är ett projekt som syftar till en politisk medvetenhet. Denna sida har inga kopplingar till ovanstående organisationer, föreningar eller företag. Alla företagsnamn, föreningsnamn och varumärken tillhör dess respektive ägare. För vidare kontakt och förfrågningar besök respektive hemsida.

© 2018 Copyright Sverigeaktivist.se